خدمات صنعتی

خدمات صنعتی

– تعمیرات اساسی و نصب و راه اندازی و اورهال انواع بویلرها، مخازن تحت فشار، فن ها، کمپرسورها، پمپ ها و الکتروموتورها

– تعمیرات اساسی و نصب و راه اندازی و اورهال انواع توربین های گازی، بخار، دیزل و آبی

– خدمات مهندسی ویژه شامل طراحی و ساخت انواع تابلوها و سیستم های اینسترومنت، انجام عملیات کالیبراسیون بر روی انواع نشان دهنده ها (گاز، هوا، دما، فشار و مایعات)

– ساخت یاتاقان ها و انواع برش های خاص