NANO MIX

کاربرد و مزایا

افزودنی فوق روان کننده، جدید و تخصصی مایع که می توان در هوای گرم با حفظ اسلامپ بالا و قابلیت کاهش نسبت آب به سیمان تا 25 درصد را بوجود آورد.
موارد کاربردی
• استفاده در بتن های خود تراز شونده SLC
• قابل استفاده در کلیه المان های باریک بتنی با تراکم آرماتور بالا مانند دال ها – دیواره برشی و حایل، تیر ، ستون، فوندانسیون با قابلیت پمپ پذیری بسیار بالا.
• مناسب جهت بتن ریزی در هوای گرم

خواص

• افزایش مقاومت فشاری
• افزایش مدت زمان کار پذیری بتن
• جلوگیری از خزش و انقباض بتن
• عدم جداشدگی و آب انداختگی بتن (Bleeding)
• سازگار با انواع سیمان پرتلند
• بهبود خاصیت چسبندگی و پخش ذرات ریز در بتن
• افزایش اسلامپ
• افزایش پایداری در ذوب – یخبندان
• سهولت پمپاژ و کاهش استهلاک تجهیزات

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

فام : سفید روشن
میزان کلر: در حدود کمتر از 500 PPM
وزن مخصوص: 1.05 Kg
حالت فیزیکی: مایع
PH: صفر
میزان نیترات: صفر

میزان مصرف

مقدار مصرفNANO MIX کمی بیشتر از 0.5 تا 1 درصد نسبت به وزن سیمان مصرفی می باشد. مصرف بیشتر از حد مجاز توصیه نمی شود.
در زمان استفاده از بچینگ ابتدا مصالح به همراه بیش از نیمی از آب مورد نیاز مخلوط و سپس NANO MIX به بتن در حال ترکیب اضافه شود.

نحوه مصرف

الف ) می توان با آب اختلاطی بین مخلوط شده و به بتون اضافه شود.
ب ) می توان به بتون آماده اضافه نمود و سپس اختلاط کامل انجام گیرد .

انبار داری

برابر با استانداردهای انبار داری می توان محصول را تا یک سال در انبار نگهداری کرد.

نکات ایمنی

ماده فوق خطرناک نبوده و در صورت تماس با چشم یا پوست با آب فراوان شسته شود.