نانو تکنولوژی

پوشش NANO SEAL

این محصول کاملاً بی رنگ و بدون بو بوده و به منظور جلوگیری از نفوذ رطوبت به داخل ساختمان استفاده میشود. در این محصول از ذرات نانو به ابعاد 6 الی 4 نانومتر استفاده شده است، بنابراین هیچ گونه آسیبی نه به نمای ساختمان وارد میکند نه در استقامت بنا تأثیری دارد و بعلت غلظت فوق العاده پائینی که دارد هر لیتر از این محصول توانایی پوشش حدود 10 متر مربع را دارد. شایان ذکر است که قابلیت تنفس را برای سازه با وجود آب گریز کردن آن (سیمانی ـ آجری ـ سنگی ـ سفالی) کاملاً میسر میسازد.

ویژگی های مقایسه ایی NaNo Seal نسبت به سایر فیلم های پوششی