تولید آب از هوا

تولید آب از هوا
مقدمه: بحران آب
اگر از مردم سوال شود که بزرگترین ذخایر جهان چیست؟
اکثر افراد پاسخ خواهند داد: نفت یا آهن و مس و اوره
در حالیکه این پاسخ کاملا غلط است!
بزرگترین ذخایر جهان آب است.
به صورت آب های روی زمین، آبهای زیرزمینی و یخچالهای طبیعی

اگر مجددا سوال شود بیشترین ذخایر آب جهان در کجاست؟
پاسخ خواهند داد: در دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و یخچالهای طبیعی و آب های زیرزمینی(تحت الارضی).
مجددا باید بگوییم این عقیده نیز غلط است!
بزرگترین ذخایر آب جهان در هواست.
زمانیکه می گویید رطوبت این منطقه 25% یا 70% است، به این معناست که 25% و 70% هوای منطقه آب است.
بدون در نظر گرفتن بخار آب در فضا 60% سطح کره زمین را آب پوشانده است که فقط 3% آن قابل استفاده مصرف و شرب است.
2% آب سالم در دسترس از ذخایر یخچال های طبیعی است که در اثر گرمای محیط به آرامی آب شده و قابل استفاده می گردد. قسمتی نیز از بارش برف و باران بدست می آید.
برای مثال یخ کوه های کلیمانجارو 85% طی 100 سال اخیر آب شده است و یا دریاچه اورال یکی از دریاچه های بزرگ آسیا طی 50 سال گذشته یک دهم آب خود را از دست داده است. در همان زمان، در اثر گسترش طبیعت و نیاز به آب، قسمت اعظمی از آب های موجود کره زمین نابود شده است.
برای مثال در شهرمکزیکو سیتی آب تحت الارضی حدود 30 فوت فروکش کرده است.

پطروس غالی – مدیر کل سابق سازمان ملل می گوید: جنگ بعدی در خاورمیانه، جنگ سیاسی نیست بلکه جنگ بر سر آب است.
کوفی عنان – مدیر پیشین سازمان ملل نیز گفته است: بحران آب می تواند زمینه ای برای برخوردها و جنگ ها در آینده باشد.
اسماعیل سراگروین – مدیر سابق بانک جهانی: جنگ قرن بعد بر سر آب خواهد بود، مگر اینکه نگرش دولت ها تغییر یابد.
اگر چاره ای اندیشیده نشود و جریان به همین منوال ادامه یابد، در سال 2040، آب به اندازه کافی برای بشر در بسیاری نقاط وجود نخواهد داشت و اکثر کشورهای خاورمیانه و افریقا در اثر خشکسالی به صحرا تبدیل خواهند شد و بدون شک ایران ، عراق و عربستان، یکی از این کشورها خواهند بود : بنژامین سوراکول، پروفسور محقق آب از دانشگاه آورهوس دانمارک

چاره چیست؟ بحران بی آبی را چگونه باید حل کرد؟
چاره افزایش آب با استفاده از تکنولوژی های جدید است اما تکنولوژی تاکنون روش هایی را ارایه کرده است که کارا نبوده و نتوانسته است جوابگو باشد.
برای مثال : آب شیرین کن ها برای شیرین کردن آب دریاها( تجزیه ای و اسمزی)
این روش ها با هزینه ای سرسام آور نه تنها مشکل را حل نکرده اند، بلکه مشکلاتی را نیز به وجود آورده اند. برای مثال: در حجم عظیم تولید ، نمک موجود را چه باید کرد؟ دوباره به دریا برگردانیم؟ اکو سیستم بهم خواهد ریخت. تا چه حد میتوانیم از آن استفاده صنعتی نماییم؟
اما دانشمندان ساکت ننشسته اند . تولید آب از رطوبت هوا را در مرحله دوم پیشنهاد کرده اند. این ژنراتور ها که در سال های اخیر اختراع شده اند و سال هاست مورد مصرف قرار گرفته اند، رطوبت هوا را به وسیله فیلتر های جاذب، جذب و آن را تبدیل به آب شرب می نمایند.

این دستگاه ها نیز به دلایل زیر نمی توانند بحران آب را پاسخ گو باشند، چرا که:
1- این دستگاه ها فقط در شرایط ویژه که حجم رطوبت هوا در حدود حداقل 25 تا 65 درصد و حرارت حداقل 27 درجه باشد( رطوبت مطلق 1/5 تا 2) می توانند راندمان کافی داشته باشند. پس قابل استفاده در مناطق خشک و کویر و صحرا با رطوبت کم، که بیشترین نیاز را به آب دارند، نیستند. در بسیاری نقاط رطوبت عادی هوا در شهرها و روستاها بین 20 تا 25 درجه بارومتر می باشد که کافی برای کار کردن این دستگاه ها نیست.
2- با توجه به سیستم فیلتراسیون که در پاره ای از این دستگاه ها به 11 مرحله فیلتر کردن و تصفیه می رسد و با توجه به آلوده بودن شهر های بزرگ، می بایست حداقل هر 3 تا 6 ماه فیلتر ها عوض شود. این دستگاه ها چندان قابل صرفه نیستند.
3- این دستگاه ها در بزرگترین حد خود، حداکثر می توانند 5000 لیتر آب در بهترین شرایط، تولید کنند. اگر مصرف آب شرب هر نفر 20 لیتر باشد، فقط بزرگترین دستگاه می تواند آب شرب 250 نفر را تامین کند.
4- بزرگترین تولید کننده این دستگاه ها از 60 لیتر در روز تا 5000 لیتر در روز ، شرکت آمریکایی Water Micron World(WMW) است.
در واقع این دستگاه های پس از آب شیرین کن ها، نسل دوم برای غلبه بر بحران بی آبی است. لذا دستگاه ها یا ژنراتورهای تولید آب از رطوبت نیز جوابگوی حل مشکل کم آبی و بحران آب در آینده نخواهد بود اما جای نگرانی نیست.
با اختراع و عرضه نسل سوم ژنراتورهای تولید آب از هوا در سال های اخیر بسته به نوع نیاز می توان از 10.000 لیتر آب در روز تا 10 میلیون لیتر آب در روز در هر نقطه بدون نیاز و وابستگی به رطوبت و شرایط محیطی حتی در کویر و صحرا با راندمان بالا آب شرب سالم تولید و در دسترس قرار داد.
این دستگاه ها قابل نصب در هر نقطه شهری و روستایی و بیابان و صحرا و دشت و کوه و کویر بوده و با وجود حداقل شرایط جوی، راندمان نهادینه شده را ارایه می نماید.
با اختراع دستگاه تولید آب از هوا پاسخ سوال آیا می توان بر بحران آب و کم آبی غلبه کرد، صد در صد مثبت است.
گفتیم: دستگاه تولید آب از هوا به رطوبت هوا و شرایط اقلیمی کاری ندارد و وابسته نیست، پس چگونه آب تولید می کند؟
گفتیم که: بزرگترین منبع آب در هواست نه در زمین!
و گفتیم که: خشک ترین منطقه کره زمین، کویر و صحرا نیز از حداقل رطوبت 10 درصد تا 15 درصد بهره مند است. اگر چنین رطوبتی وجود نداشته باشد نه تنها پوست بلکه ریه های موجود زنده در این شرایط منفجر خواهد شد. برای درک چگونگی کارکرد ژنراتورهای تولید آب از هوا مثال ساده ای ذکر می کنیم:
با بستن در فریزر خانگی، اگر دستگاه دیفراست که آب کننده برفک است وجود ندشته باشد بعد از مدتی برفک ایجاد می شود.
این برفک از کجا تولید شده است؟
همه به سرعت پاسخ خواهند داد در اثر سرمای موجود در فریزر رطوبت موجود یخ زده و بصورت بلورهای برفک ظاهر می شود.
بسیار خب، خود پاسخ خود را دادید!
ژنراتور تولید آب از هوا با ایجاد سرما کمترین رطوبت هوا را بصورت برفک در آورده و پروسه دوم با گرم کردن، ذبرفک را به قطرات آب تبدیل می کند.
قطره قطره جمع گردد…وانگهی دریا شود.
در واقع ژنراتور تولید آب از هوا تشکیل شده است از تعدادی صفحات آلومینیومی مخصوص کنارهم، تا بتواند فضای بیشتری را در حجم کمتر فراهم نماید که بصورت عمودی و افقی کار گذاشته شده است.
این صفحات آلومینیومی با کمک کمپرسور ، هوا را تا حد -42° سرد میکند که نهایتا بلورهای یخ در سطح آن جمع می شود. در مرحله دوم، این صفحات 87° گرم می شود و بلورهای یخ تبدیل به آب شده در مخزن جمع می گردد.

این ژنراتور برخلاف نسل دوم خود که رطوبت هوا را تبدیل به آب می کردند، در هر شرایطی کار می کنند
1- آب را بصورت انبوه، بسته به سطح مقطع صفحات و تعداد آن ها و یا بزرگی و کوچکی فضای دستگاه از 10 هزار لیتر در روز تا 10 میلیون لیتر در 24 ساعت تولید می کند.
2- آب تولید شده برخلاف دستگاه تولید آب از رطوبت هوا، آب استرلیزه و پاستوریزه است بدون فیلتراسیون 11 مرحله ای، چراکه در -42° هیچ میکروب ، ویروس ، باکتری و انگلی زنده نمی ماند و زمانی که در 87° گرم می شود، آب سترون شده و عمل پاستوریزاسیون انجام می شود.
پس دستگاه تولید آب از هوا بر خلاف دستگاه های تولید آب از رطوبت هوا نیاز به فیلترهای متعدد برای تصفیه و پالایش ندارد، اما در نهایت برای رفع آلودگی های محیطی و املاح معدنی سنگین ته نشین شده فیلتر نهایی قابل شست و شو تعبیه شده است.
نهایتا آب تولید شده دستگاه تولید آب از هوا ارزانتر و با صرفه تر و بهداشتی تر و سالم تر از هرنوع آب تهیه شده از مسیر طبیعی رودخانه ، سد، باران، دریا ، چاه ، آب شیرین کن و آب تولید شده به وسیله ژنراتورهای تولید آب از رطوبت است و مستقیما قابل استفاده بوده و نیاز به پالایش و تصفیه و لوله کشی ندارد.
برای مثال، آب تولید شده با دستگاه تولید آب از هوا هر متر مکعب، با توجه به بهای برق و دستمزد در امارات متحده عربی 60 سنت تمام می شود در حالی که قیمت یک متر مکعب آب در امارات متحده 2.5 دلار است.
در واقع هزینه تولید آب با این دستگاه فقط مربوط به برق مصرفی و دستمزد افراد می باشد. البته با استفاده از سیستم برق خورشیدی و انرژی باد(سیستم پیشرفته توربین های بادی بادبانی نه سیستم های قدیمی توربین های بادی پروانه ای) نیز این مبلغ می تواند به حد اقل برسد.
بدین طریق نه تنها بر بحران بی آبی در هر نقطه و هر مکانی حتی در کویر نیز می توان فایق آمد، بلکه آب از نظر اقتصادی برای دولت ها و تولید کنندگان می تواند درآمد اقتصادی ایجاد نماید چون قابل نصب در همه جا می باشد، نیاز به لوله کشی سراسری نداشته و با کمترین هزینه به دست مصرف کننده می رسد.
در واقع می توان گفت ما تکنولوژی نوین تولید آب از هوایی را داریم که:
1- آب سالم شرب گوارا بدون نیاز به استفاده از منابع دیگر آب چاه، سد، رودخانه و غیره تولید می کند.
2- آب تولید شده نیاز به تصفیه ندارد و کاملا بهداشتی و سالم تر از هر نوع آب تولیدی است.
3- آب تولید شده دستگاه می تواند در هر نقطه شهری، روستایی،‌صحرا، جنگل و کویر نیز مستقر گردیده و بهره برداری شود.
4- نیاز به تاسیسات، لوله کشی و انتقال از مسیر دور نداشته و درجا قابل مصرف است.
5- آب تولید شده از هر نوع آبی با هر تکنولوژی تولید شده به مراتب ارزانتر است.